Bli medlem

Medlemsavgift 150kr


Familj 200kr


Stödmedlem 50kr


Frivilligt ledbidrag


Maila Eva

evadannberg@telia.com


Eller ring 070-6491052


Sätt in pengarna på BG: 841-5341 och skriv i

namn,address samt mailaddress på inbetalningen


Klubben har skaffat swish och nummret

är 1231604032 och skriv i där med

namn,address samt mailaddress